เงื่อนไขการเปลี่ยนเคลมสินค้า

1. เมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ได้รับผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลมส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ https://healthy.in.th/ หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx ก่อนทุกครั้ง

3. ทาง Healthy จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยนคืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่าน พร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

4. ไม่รับเปลี่ยนคืน กรณีสินค้าถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อจากทางร้านแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

ทาง Healthy ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการจ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากทาง Healthy ยืนยันการรับคืน

ช่องทางการเปลี่ยนคืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยนคืนสินค้าที่มีปัญหาจากทาง Healthy แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ร้านได้ หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทางร้านค้า